Aanmelden Adriaan Dessing Prijs 2021

Kent u een object waarvan u vindt dat deze in aanmerking zou moeten komen voor de Adriaan Dessing Prijs 2021? Dan kunt u deze alvast als volgt eenvoudig aanmelden:

  • Maximaal twéé A4tjes waarop u toelicht waarom dat object voor de prijs in aanmerking moet komen,
  • Maximaal één A3tje met tekeningen plattegronden en gevels en
  • Maximaal één A3tje met foto’s.

Publiceer het als Pdf-files en mail deze vervolgens naar info@adriaandessingprijs.com. Mocht u vragen hebben, kunt u ons ook op dit mailadres bereiken.

Begin maart start de jury haar werk en oordeelt of uw inzending voor een nominatie van de Adriaan Dessing Prijs 2020 in aanmerking komt.