Persbericht: Uitreiking Adriaan Dessing Prijs 2022

prijsuitreiking publieksprijs (4)

v.l.n.r. wethouder Barend Rombot, eigenaar Edward Verbakel, de architecten Eric Geill en Peter van der Elst van Bias Architecten uit Rotterdam

Afgelopen zaterdag werd de Adriaan Dessing Prijs 2022 in Het Trefpunt te Maasland uitgereikt. De Adriaan Dessing Prijs, is de Architectuur Prijs die betrekking heeft op het ontwerp van de gebouwde omgeving in onze Streek ‘Het Westland’. Dhr. Barend Rombout wethouder cultuur van gemeente Westland reikte de publieksprijs uit. Maar niet eerder dan nadat jurylid Carla de Kovel het juryverslag had voorgelezen. Alle inwoners van Westland en Midden Delfland en daarbuiten konden tijdens de eerste 9 dagen van de maand juni op de AdriaanDessingPrijs.com site stemmen en daarmee de winnaar mede aanwijzen. Er werden 2.000 stemmen uitgebracht en 54% wees de VB-Group als winnaar aan. De publieksprijs was voor Bias Architecten uit Rotterdam die verantwoordelijk was voor het ontwerp van het nieuwe bedrijfspand van VB aan de Galgeweg te Naaldwijk. De prijs bestond uit een bronzen beeldje, het jury certificaat en een geldbedrag van € 500,=.

VB-Group door Jaap Stolze

Hierna werd alle aandacht gevestigd op de Juryprijs. Deze prijs werd uitgereikt door Wethouder Wendy Renzen van Midden Delfland. Zij rondde het juryrapport af door ook de beslissing van de jury verder toe te lichten. “Voor de Adriaan Dessingprijs 2022 heeft de jury vanuit de drie genomineerde plannen het project Julia’s Eiland van ontwikkelaar BPD uit Delft en Volker Wessels uit Nieuwe Gein, stedenbouwkundige BDP uit Rotterdam en 4D architecten uit Enter gekozen als beste project van de afgelopen jaren.
Hier is sprake van een zorgvuldige stedenbouwkundige opzet, met oog voor de bestaande omgeving waarin gebouwd wordt. Door bestaande richtingen van de omgeving over te nemen en zichtlijnen op de oude kerk van Wateringen voegt het plan zich als vanzelfsprekend in het oude dorp van Wateringen. De architect heeft dit met passend woningontwerpen verder versterkt”.

v.l.n.r. wethouder Wendy Renzen op de rug gezien, Hans Borsje van Volker Wessels, Marya Vollebregt, Björn Bleumink BDP stedenbouw en Leo van der Leur BPD Delft

Ook hoopte zij dat het publiek nog meer belangstelling zou krijgen voor hun eigen leefomgeving, die juist de laatste jaren onder druk staat omdat er meer huizen gebouwd moeten worden. Maar ook dat bouwwerken uit Midden Delfland meer en meer zullen worden aangemeld zodat ook daar de prijs kan gaan vallen.

Project Julia’s Eiland door Sander Tyrrell

De punten waar de jury bij alle aangemelde projecten op heeft gelet, is met name de inpassing in haar omgeving, de gekozen vorm, kleur en materiaalgebruik. De duurzaamheid, het woon en/of werkklimaat en samenwerking tussen de opdrachtgever en de architect kunnen niet ongenoemd blijven.