Persbericht Gezocht: plannen voor de Adriaan Dessing Prijs 2024

Villa Opstalweg 13 te Naaldwijk van Rene en Yolanda van der Arend HHW

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Adriaan Dessingprijs uitgereikt. De Adriaan Dessingprijs is een tweejaarlijkse architectuurprijs welke in het leven is geroepen om de aandacht te vestigen op bijzondere, gerealiseerde plannen in de streek van het Westland, dus binnen de gemeente Westland en Midden Delfland. Hiermee worden de inwoners van de streek uitgenodigd goed te kijken naar de gebouwde omgeving waarin zij wonen en werken en op zoek te gaan naar de kwaliteiten van deze omgeving.
Eerdere prijswinnaars zijn de architect Adriaan Dessing (2018, postuum uitgereikt), het hoofdkantoor van de Big Green Egg in De Lier (2020) en de woonbuurt Julia-hof-eiland in Wateringen (2022).

De juryprijs bestaat uit een geldbedrag van € 1000, = en een beeldje met oorkonde. Naast de juryprijs zal voor de derde keer ook een publieksprijs worden uitgereikt. Het publiek wordt hiermee aangemoedigd zich een mening te vormen over de omgeving waarin zij wonen en werken en te stemmen op het project dat hun het meest aanspreekt.
De publieksprijs bestaat uit een bedrag van € 500, = en een beeldje met oorkonde.

Bent u architect, opdrachtgever of aannemer van een project dat de afgelopen drie jaar is gerealiseerd en volledig opgeleverd, waarvan u denkt dat het in aanmerking komt voor de prijs, meldt dit plan dan uiterlijk 3 april 2024 aan bij  info@adriaandessingprijs.com met de volgende aan te leveren plangegevens:

  • maximaal twee A4tjes met een korte beschrijving van het plan, de bijzonderheden en een motivering waarom u vindt dat het plan in aanmerking komt voor de prijs;
  • maximaal één A3tje met plattegronden, gevels, doorsneden etc. waaruit duidelijk wordt hoe het plan in elkaar steekt;
  • tot slot maximaal één A3tje met foto’s van het werk.

Op 21 juni maakt de jury bekend welke plannen genomineerd zijn. Via de media, waaronder de WOS tv, kan eenieder vervolgens kennisnemen van de genomineerde plannen en de mensen die verantwoordelijk waren voor de totstandkoming van het plan. Voor verdere informatie en beoordelingscriteria zie dan de site adriaandessingprijs.com.

Uit de genomineerde plannen zal de jury één plan aanwijzen als winnaar van de Adriaan Dessingprijs 2024.
Voor de publieksprijs kan iedereen die geïnteresseerd is in architectuur en de gebouwde omgeving van de gemeentes Westland en Midden Delfland kiezen uit de drie genomineerde plannen en hun stem uitbrengen tussen 21 en 30 juni van dit jaar op dezelfde site.

De uiteindelijke prijswinnaars zullen worden bekendgemaakt tijdens een speciale bijeenkomst op zaterdag 28 september op een nader te bepalen locatie, ook via de WOS wordt dit later uitgezonden.

(Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Piet van der Valk mob. 06-51249182)