Persbericht: Adriaan Dessing Prijs 2020

Prijsuitreiking Adriaan Dessing Prijs

Persbericht

Wie wint de architectuur Prijs 2020

Vanaf woensdag 15 januari a.s. kan men zich aanmelden voor de Adriaan Dessing Prijs 2020. De Adriaan Dessing Prijs is Architectuur Prijs voor Westland en Midden Delfland. Deze Prijs wordt daarmee voor de tweede maal toegekend. En deze Prijs staat open voor de ontwerpers, ontwikkelaars en/of eigenaren van een pand uit deze eeuw. Iedereen kan zo’n pand aanmelden op naam van de ontwerper, ontwikkelaar of eigenaar. Het winnen kan ook afhankelijk zijn van de mate van inbreng van deze personen op het ontwerp.

De aanmelding staat open en is bedoeld voor alle bouwwerken die deze eeuw werden ontworpen, gerealiseerd en in gebruik genomen. Verdere informatie is te vinden op de site adriaandessingprijs.com

Een deskundige jury zal zich buigen over de aanmeldingen en daaruit drie genomineerden bekend maken en de uiteindelijke zal zij ook de winnaar aanwijzen. Naast de schoonheid van het gebouw, kijkt de jury met name ook naar de inpassing van het gebouw in haar omgeving. Dus past het gebouw daar waar het werd gebouwd.

Er is gekozen voor een laagdrempelige manier van aanmelden, die niet teveel tijd en moeite zal vergen. Stuur maximaal twéé A4tjes beschrijving van het object, waarom u vindt dat dit werk hiervoor in aanmerking komt. Voeg daarbij max. één A3tje met tekeningen platte gronden en gevels en één A3tje met foto’s. Publiceer het als Pdf-files en mail deze vervolgens naar info@adriaandessingprijs.com

Waar en wanneer wordt de prijs uitgereikt;
De prijs zal deze naast publiciteit en roem bestaan uit een geldbedrag van € 1.000,=, een oorkonde en een beeldje, deze zullen worden uitgereikt tijdens de bijeenkomst van het Woonevent Westland op zaterdag 18 april om ca 11.30 uur, dus nog dit jaar.

Aansluitend wordt dit jaar voor de eerste maal ook een publieksprijs uitgereikt waarvoor een geldbedrag van € 500,=, een oorkonde en een beeldje wordt uitgereikt, via de Media en de site wordt nog bekend gemaakt hoe men hieraan kan meedoen, meer informatie volgt dus nog.

De aanmeldingen kunnen tot uiterlijk vrijdag 28 februari a.s. per mail worden gedaan. Lees ook via het reglement op de site verdere voorwaarden die gesteld zijn.

Contactgegevens:
Noordweg 49
2291 EA Wateringen
0174-292469
info@adriaandessingprijs.com
www.adriaandessingprijs.com

artikel in Het Hele Westland van 15 januari 2020