Persbericht: Uitreiking Adriaan Dessing Prijs 2022 op 11 juni

Foto Julia’s Eiland van Piet van der Valk

De uitreiking van de Adriaan Dessing Prijs 2022 werd toch nog uitgesteld en men besloot dat de nieuwe verantwoordelijke wethouders cultuur in de gelegenheid worden gesteld deze prijs uit te reiken. De Adriaan Dessing Prijs is een Architectuur Prijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt in de Streek ‘Westland’. Om iedereen bewuster te maken van onze leefomgeving en wat architectuur daaraan kan bijdragen. Ook zal er een publiekprijs worden uitgereikt. Voor het eerst werd de Adriaan Dessing Prijs in 2018 uitgereikt.

Als jury heeft men ervoor gekozen op zaterdag 11 juni tot de uitreiking over te gaan. De Westlandse wethouder zal de publieksprijs uitreiken. En de wethouder van de gemeente Midden Delfland reikt dan aansluitend de juryprijs uit.

Genomineerde Adriaan Dessing Prijs 2022 VB Group van het bedrijf VB
Foto VB Group van het bedrijf VB

Eerder dit jaar werden 10 projecten aangemeld, waarvan er 9 door de jury werden goedgekeurd en meegenomen in de beoordeling. Nu de drie genomineerden bekend zijn, zal de jury in een volgende stap, de definitieve winnaar van de Adriaan Dessing Prijs 2022 nog dienen aan te wijzen. Deze wordt natuurlijk niet eerder dan 11 juni bekendgemaakt.

De drie genomineerde projecten zijn in volgorde van binnenkomst:

a.       Kantoor en bedrijfsruimte VB Group Galgeweg te Naaldwijk van Bias Architecten B.V. uit Rotterdam
b.       Het project Juliahof, Julia’s Eiland te Wateringen een ontwikkeling van BPD en Volker Wessels Vastgoed van Bdp Khandekar stedenbouw uit Benthuizen en 4D architecten uit Enter
c.       Bedrijfshal met kantoor Horconex te Poeldijk van FORMHET architectuur, engineering & technologie te ‘s-Gravenzande.

Genomineerde Adriaan Dessing Prijs 2022 Horconex Poeldijk
Foto’s Horconex van FormHet

Van de drie genomineerde projecten zullen door de WOS tv-opnames worden gemaakt. Deze zullen in de tweede week voor de prijsuitreiking, om het uur en gedurende een aantal dagen worden uitgezonden. Dit om het Westlandse publiek voldoende gelegenheid te geven zich te oriënteren en mee te kunnen stemmen voor de publieksprijs. Vanaf 1 juni tot 48 uur voor de uitreiking kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen via de site AdriaanDessingPrijs.com

De beelden en verslagen zullen ook via de site te zien zijn. Ook de uitreiking van de prijs zal worden vastgelegd en deze opnames worden in de week na de uitreiking ook uitgezonden. Ook de overige media zullen hier aandacht aan besteden.