Persbericht: Adriaan Dessing Prijs 2022

Winnaar Adriaan Dessing Prijs 2020 Big Green Egg

Deze Westlandse prijs voor goede en eigentijdse architectuur wordt om de twee jaar toegekend. De achtergrond is de bevordering en interesse voor de architectuur in de Streek Westland. Waarbij de volgende werken in aanmerking kunnen komen.

Gebouwen (woningen, bedrijfsgebouwen etc.)

Infra (bruggen, waterwerken etc.)

Landschap (parken, tuinen etc.)

Het doel van de prijs is, de kwaliteit en wijziging van onze leefomgeving, beter in beeld te brengen, om zo de interesse voor de omgeving waarin we wonen te vergroten.

De Adriaan Dessing Prijs is verdeeld in een jury prijs en publiek prijs.

De projecten die hiervoor in aanmerking komen, zijn die welke zijn opgeleverd in de jaren 2017 t/m 2021, dus in de afgelopen 5 jaar en kunnen worden ingezonden door de ontwikkelaar, de opdrachtgever of de architect c.q. de ontwerper van het werk.

Verdere voorwaarden voor aanmelding zijn eenvoudig,

maximaal ’n A4tje beschrijving van het project,

’n A3tje met tekeningen,     

    ’n A3tje met foto’s

en inzending per mail uiterlijk voor of op Valentijnsdag 14 februari 2022. Zie ook het reglement op de site Adriaandessingprijs.com. Het mailadres is, info@adriaandessingprijs.com

De jury zal eind maart 2022 bekendmaken, wie de 3 genomineerden voor de Adriaan Dessing Prijs 2022 zijn geworden en op welke wijze het publiek hierop in de eerste 2 weken van april kan meestemmen. Dit gebeurt via de media en met name op de WOS kan iedereen kennismaken met deze werken en de mensen dit hier verantwoordelijk voor zijn geweest.

De jury let met name op, de inpassing van het werk in haar omgeving, het extra’s wat het werk biedt en de duurzaamheid van de aangemelde werken.

De juryprijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,=, een oorkonde en een bronzen beeldje op een sokkel. Voor de tweede maal is er ook weer een publieksprijs te winnen, deze bestaat uit een geldbedrag van € 500,=, een oorkonde en een bronzen beeldje op een sokkel.

Waar en wanneer wordt nog bekend gemaakt, evenals hoe men aan de verkiezing van de publieksprijs kan meedoen, meer informatie volgt dus nog.

De leden van de jury zijn heel nieuwsgierig welke werken zullen worden aangemeld, voor deze derde uitgave van de Adriaan Dessing Prijs.